1)
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.butikgaroff.eu
och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Garoff Decor AB, organisationsnummer 559430-5335 (butikgaroff). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Butikgaroff framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.1 

Butikgaroff är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Butikgaroff accepterar, i enlighet med svensk lag, inte heller kreditköp till personer under 18 år. Butikgaroff förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Butikgaroff förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning i de fall kund beställer fler än 8st produkter i en och samma färg. Maxantal på 8st gäller per kund och hushåll om inget annat anges på produkten vid köp. Butikgaroff förbehåller sig rätten att neka ditt köp och/eller blockera ditt konto om Butikgaroff misstänker att du utför ett köp för kommersiella-, affärs- eller återförsäljningsändamål. Butikgaroff reserverar sig även för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Butikgaroff har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Butikgaroff naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Butikgaroff fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Butikgaroff , dess licensgivare samt dess leverantörer. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Butikgaroff . Du förvärvar ingen äganderätt till sådant innehåll eller sådana immateriella rättigheter genom din användning av Sajten eller genom köp av produkter från Butikgaroff .

2. Avtal och Beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Butikgaroff bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Butikgaroff per e-post. Butikgaroff uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Butikgaroff kundtjänst. Butikgaroff uppmanar dig vidare att spara ner den version av Villkoren som orderbekräftelsen hänvisar till. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Butikgaroff. Om beställningen återkallas så kommer Butikgaroff att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3)

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Butik Garoff kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password